Bájos kis középkori templom az Őrség szívében

Az Őrség központja, a jellegzetes szeres település, Őriszentpéter legjelentősebb látnivalója a román kori Szent Péter templom és a középkori téglaégető építménye. A városka szélén, a Templomszeren áll a fák között megbújó kis Árpád-kori templom.

A templom története

Az 1200-as években emelt épületet, a török veszély közeledtével, 1550 körül erődítménnyé alakították, bástyákkal, sánccal és árokkal vették körül. A török csapatok fosztogatását a környék földesurai a megerősített udvarházakba, erődökbe telepített katonasággal próbálták megakadályozni. Az őriszentpéteri erődtemplomban is több tucat katona állomásozott, de az 1664-es ostromot nem tudták kivédeni és a török lerombolta az erőd falait, hadászati jelentőségét többé már nem kapta vissza a templom. Egykori katonai szerepére csak a mély sáncárok utal a templomkertben.

Az újjáépített egyhajós templom, amelynek tornyát egybeépítették a nyugati homlokzattal, a XVII. század elejétől a protestánsok tulajdonába került, és csak 1732-ben lett ismét a katolikusoké.

A templom leírása

Az egyszerűségével lenyűgöző templom déli oldalán román stílusú faragott bélletes kaput és különböző méretű résablakokat találunk. A középkorban a templomot valószínűleg kívül is freskók borították, ma mindösszesen néhány töredék utal erre a külső falrészen.

A karzathoz falépcső vezet fel az épületen kívülről, a templomba nyíló ajtó általában nyitva van, itt lehet belépni a templom belső terébe. A hajó és a szentély belső falain XVII. századi bibliai idézeteket festettek. A félköríves záródású szentélyben Mischl Márton 1801-ben  készült, Szent Pétert ábrázoló festménye látható.

Az északi és déli falakat félköríves fülkék tagolják, amelyekkel valószínűleg a templom belső terét bővítették ki.

A templom mögött néhány síremlék emlékeztet az épületet egykor körülvevő temetőre.